ANDROID DEVELOPMENT

About this course

Java programlama dilini kullanarak Android programlama kavramları, başlayıp işleri planlayan, ayarları güncelleyen ve Android Mimari Bileşenlerini kullanan uygulamalara kadar ilerleyerek çeşitli uygulamalar oluşturursunuz

OUTLINE

Android Getting Started

– Geliştirme Ortamları

         Android geliştirme ortamları

         Android Studio

         Phone ve Tablet uygulaması geliştirmek

         SDK manager

         Android çalışma yapısı

         Proje ve klasör yapısı

– Emülatörler ve Cihazlar ile Çalışmak

         AVD manager

         Emulatör ile Çalışmak

         Cihazlar ile Çalışmak

– Arayüz Tasarlamak

         Layoutlar

         View grouplar

         Viewlar

         Material design

         Custom tasarım elementleri oluşturmak

– Activityler ile Çalışmak

         Layout & Activity ilişkisi

         R class

         AppCompatActivity ve Activity

         Run & Debug & Resume run

         Activity Yaşam Döngüsü

– Kullanıcı Bilgilendirmeleri

         Toast

         Alert Dialog

– Olayları Yönetmek

         Click

         Touch

         Long Click

– Cihaz Tuş Olaylarının Yönetilmesi

         Back History

         Cihaz üzerindeki tuşlar

         Olay yönetimi

– Çok Ekran ile Çalışmak

         Intent

         Manifest Activity yapısı

         Ekranlar Arası veri taşımak

WhatsApp'ı başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?