DevOps Fundamentals

About this course

DevOps’un amacı, departmanlar arasındaki sınırların işbirliği ile kalktığı, müşteri merkezli, uçtan uca (beşikten mezara) sorumluluk alan, ürün odaklı özgür, bağımsız ve kendine yeten küçük takımlar, mikro-servis mimarisi, bulut tabanlı ve test güdümlü yazılım geliştirme, otomatik testler, sürekli bütünleştirme, sürekli teslimat ile müşteriden çok hızlı geri besleme alabilen, hata yapmaktan korkmayan, yenilikçi, yalın, çevik anti-fragile bir kurum oluşturmaktır

OUTLINE

Temel Kavramlar

DevOps kavramının ortaya çıkışı

DevOps ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler

DevOps nedir?

Kültür

DevOps kültürünün temeli

DevOps kültürünün temel unsurları

DevOps kültürünün önemli unsurlar

Kurumsal

Kurumsal modeller

Bağımsız ekip ihtiyacı

DevOps’un Mimarlık üzerindeki etkisi

DevOps ekipleri içerisindeki yönetimi

Süreçler

Agile, Scrum ve Kanban kavramlarını ve bu kavramların birbirleri ile ilişkileri

BT Hizmet Yönetimi süreçlerinin, Devops kültüründe bulunan uygulamalar ile ilişkileri

Lean kavramı ve kullanışı

Value Stream Map

Yeni ve inovatif fikirden yararlanma yolları.

Otomasyon

Otomasyonun, Yazılım Geliştirme süreçleri üzerindeki etkisi

Faydalar ve temel ilkeler

Temel bulut ilkeleri

Ölçme & Geliştirme

DevOps işlemlerinin izlenmesi ve kaydının tutulmasının önemi ve faydaları

WhatsApp'ı başlat
1
Yardıma mı ihtiyacınız var?
Merhaba,

Size nasıl yardımcı olabiliriz?